Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

TELL – naujoji europietiška žymėjimo sistema

Efektyvų energijos vartojimą reiškiantis žymuo A, kuriuo žymimi Heimeier termostatiniai vožtuvai, yra naujai sukurtos europietiškos produktų klasifikacijos sistemos TELL, kurios tikslas yra termostatinių vožtuvų žymėjimas, reiškiantis efektyvų energijos vartojimą, dalis. TELL yra greitas būdas rasti produktus, kuriuos naudodami užtikrinsite mažiausias energijos sąnaudas. Po sėkmingų testavimų gerai žinomame į vartotojus orientuotame institute Stiftung Warentest Vokietijos rinkos lyderė kompanija Heimeier gali taikyti TELL kategorijas šiem produktams: termostatinė galvutė K-standard, termostatinė galvutė K su nuline pozicija, termostatinė galvutė K-scale su temperatūros reikšmėmis, termostatinė galvutė K su nuotoliniu jutikliu 2 m ir termostatinė galvutė DX. Šiems Heimeier produktams buvo suteiktas geriausiai energiją taupančio produkto įvertinimas A.

Pastoviai naudojant didelio efektyvumo termostatinius vožtuvus galima žengti svarbų žingsnį, siekiant klimato apsaugos tikslų. Senus termostatinius vožtuvus, sumontuotus aštuntajame ir devintajame dešimtmečiais,  pakeisdami, galima mažomis ir greitai atsiperkančiomis investicijomis užtikrinti iki 10% mažesnes energijos sąnaudas. Dar efektyviau yra pakeisti rankinius radiatorių vožtuvus, vietoje jų sumontuojant šiuolaikiškus termostatinius vožtuvus, kurie leis užtikrinti daugiau kaip 20% mažesnes energijos sąnaudas.

Remiantis šiais faktais buvo sukurta naujoji energinio žymėjimo sistema TELL (angl. Thermostatic Efficiency Label – termostatinio efektyvumo žymuo).

Žemiau pateikti klasifikavimo kriterijai yra esminiai taikant žymenis pagal kategorijas nuo A iki F:

Vandens temperatūros poveikis

  • Histerezė
  • Uždarymo laikas
  • Kintamo slėgio poveikis

Šią žymėjimo sistemą gali naudoti visi gamintojai, kuriems tinka TELL sistemos nuostatos.  Tačiau, leidžiama testuoti ir pagal šią sistemą žymėti tik tuos produktus, kurie atitinka EN 215 standartą.