Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Mes tikime savo žmonėmis

Mūsų kompetencija sukuria pridėtinę vertę tiek mūsų klientams, tiek ir mums patiems

Be paliovos gilindami savo kompetenciją ir žinias mes siekiame įgyti aukščiausias pozicijas veiklos, kurią vykdome, srityje, apimančioje produktų plėtrą, gamybą, konsultacijas projektavimo srityje, mokymus ir techninę pagalbą įmonės klientams.

Mes investuojame į savo žmones, siekdami pagerinti jų veiklą ir gebėjimus. Esame įdiegę išsamią vidinių ir išorinių mokymų programą.  Organizuojame mokymus klientams, tiekėjams ir darbuotojams seminarų, kurių metu galima pasikeisti turima patirtimi, forma.

Mes stengiamės dalintis savo žiniomis, kad galėtumėme padėti jums taupyti suvartojamą energiją

IMI Hydronic Engineering turi daugiau kaip 100 metų patirtį hidraulikos balansavimo srityje. Seminarų metu dalindamiesi patirtimi mes padedame savo klientams užtikrinti tinkamą vidaus patalpų klimatą minimaliomis piniginėmis sąnaudomis.